En förare hjälper en rullstolsburen man ombord på fordonet

Det här är färdtjänst

För dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik

Du måste ha ett tillstånd för att få resa

Funktionsnedsättningen kan vara både fysisk och psykisk och det måste handla om en varaktig nedsättning, minst tre månader, för att berättigas färdtjänsttillstånd. När du beviljats färdtjänsttillståndet kan du boka en färdtjänstresa. Klicka här för att läsa hur du ansöker om färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst är inte en ersättning för egen bil, avsaknad av körkort eller istället för avsaknad av linjelagd kollektivtrafik.

Användning av färdtjänst

Du kan använda färdtjänsten för exempelvis resor till arbete eller service så som handel och frisör. Gäller inte för resor till och från sjukvård. Färdtjänsten innebär främst resor i den egna kommunen, där du är folkbokförd. I Kalmar län ingår även resor som sträcker sig 4 mil från kommungränsen in i annan kommun. För längre resor hänvisas du till riksfärdtjänst.

Du kan resa dygnet runt men alla resor måste beställas i förväg via vår kundtjänst för Serviceresor.

Beställ din resa

För att beställa färdtjänstresor behöver du ett färdtjänsttillstånd.

Telefonnummer: 010 - 21 21 021

Telefontid: 08:00-16:30 på vardagar och 08:00-15:00 på helgen.

Om du behöver avbeställa eller få hjälp med en redan tidigare beställd resa utanför ordinarie telefontider ringer du journummer 010 - 21 21 020

Jourtid: 06:30-08:00 och 16:30-21:00 på vardagar, 15:00-22:00 på helgen.

Kontantfritt i färdtjänsten

Färdtjänsten är kontantfri. Det är möjligt att betala för resan med 30-dagarsbiljett för färdtjänst, Reskassa för serviceresor, betalkort ombord och faktura.

Giltigt färdtjänsttillstånd ger fria resor i Kalmar länstrafiks linjetrafik

Med ett giltigt färdtjänsttillstånd reser du kostnadsfritt i Kalmar länstrafiks linjelagda kollektivtrafik i Kalmar län. Detta gäller mot uppvisande av färdtjänstkort och fotolegitimation. Den kostnadsfria resan gäller även för din medresenär.

Kostnadsfria resor med färdtjänsttillstånd gäller inte:

  • På SJ-tåg Kalmar - Nybro - Emmaboda
  • I Skärgårdstrafiken i Västerviks och Oskarshamns kommun.
  • På cykelfärjan Dessi som trafikerar Kalmar - Färjestaden på sommarhalvåret.

Frågor och svar

Serviceresebroschyr

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 11 juni 2021