Reskassa för serviceresor

Här kan du läsa om hur Reskassan för serviceresor fungerar.

Reskassa serviceresor och närtrafik

Här köper du reskassa

  1. Sätt in valfritt belopp mellan 100 kronor och 3000 kronor på bankgiro 818 - 7437 (endast jämna hundratal). Reskassan får inte överskrida 3000 kronor totalt. 
  2. Ange ditt personnummer som OCR-referens. Tio siffror i följd.
  3. Beloppet registreras på din Reskassa inom 3 bankdagar. 

Så här använder du reskassan

  • Be att få betala resan med reskassa i samband med din bokning hos vår kundtjänst.
  • Ring vår kundtjänst för serviceresor på 010 - 21 21 021 för att få veta saldot på din reskassa. 
  • Reskassan för serviceresor och Närtrafik är personlig.
  • Vid dödsfall återbetalas reskassan utan administrativ avgift. Men om man vid andra fall vill ha tillbaka reskassan tas en administrativ avgift ut på 50 kronor.
Uppdaterad 2 september 2020