Reskassa för serviceresor

Här kan du läsa om hur Reskassan för serviceresor fungerar. Reskassan för serviceresor ger dig 20 % rabatt på enkelbiljetter.

Reskassa serviceresor och närtrafik

Här köper du reskassa

  1. Sätt in valfritt belopp mellan 100 kronor och 3000 kronor på bankgiro 818 - 7437 (endast jämna hundratal). Reskassan får inte överskrida 3000 kronor totalt. 
  2. Ange ditt personnummer som OCR-referens. Tio siffror i följd.
  3. Beloppet registreras på din Reskassa inom 3 bankdagar. 

Så här använder du reskassan

  • Be att få betala resan med reskassa i samband med din bokning hos vår kundtjänst.
  • Ring vår kundtjänst för serviceresor på 010 - 21 21 021 för att få veta saldot på din reskassa. 
  • Reskassan för serviceresor och Närtrafik är personlig.
  • Vid dödsfall återbetalas reskassan utan administrativ avgift. Men om man vid andra fall vill ha tillbaka reskassan tas en administrativ avgift ut på 50 kronor.
Uppdaterad 2 september 2020