Reskassa för serviceresor

Reskassa för serviceresor kan användas i Kalmar länstrafiks serviceresor - Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor med specialfordon

Reskassa för serviceresor

Reskassan är ett betalmedel som laddas med pengar som sedan kan användas för att betala för resor med Kalmar länstrafiks serviceresor.  

Färdtjänst - När du använder reskassan för serviceresor för att betala din färdtjänstresa får du 20 % rabatt på enkelbiljetten till och med den 31 december 2022. 

Riksfärdtjänst - Reskassan kan användas för att betala för din resa med riksfärdtjänst.

Sjukresa i specialfordon - Reskassan kan användas för att betala egenavgiften.

Rabatt i färdtjänsten försvinner 1 januari 2023

Regionfullmäktige i Kalmar län beslutade den 23-24 november att avveckla rabatt för betalning som sker med reskassa för serviceresor. Sista dag du kan få rabatt är för resor som sker senast den 31 december 2022.

Förändringen genomförs då det finns tidigare beslut om att samma pris ska gälla för färdtjänst och Närtrafik som i allmän kollektivtrafik. Eftersom rabatten på reskassa i linjetrafiken har avvecklats så försvinner även rabatten vid betalning med reskassa i färdtjänst och Närtrafik.

Så här laddar du reskassan

  1. Sätt in valfritt belopp mellan 100 kronor och 3000 kronor på bankgiro 818 - 7437 (endast jämna hundratal). Reskassan får inte överskrida 3000 kronor totalt. 
  2. Ange ditt personnummer som OCR-referens. Tio siffror i följd.
  3. Beloppet registreras på din Reskassa inom 3 bankdagar. 

Så här använder du reskassan

  • Be att få betala resan med reskassa i samband med din bokning hos vår kundtjänst.
  • Ring vår kundtjänst för serviceresor på 010 - 21 21 021 för att få veta saldot på din reskassa. 
  • Reskassan för serviceresor är personlig.
  • Vid dödsfall återbetalas reskassan utan administrativ avgift. Men om man vid andra fall vill ha tillbaka reskassan tas en administrativ avgift ut på 50 kronor.
Uppdaterad 2 september 2020