Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa från en kommun till en annan inom Sveriges gränser (utanför färdtjänstområdet).

Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa utanför den egna kommunen, kan ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska ha anknytning till någon form av nöje- eller fritidsverksamhet. 

Du måste skicka in din ansökan om riksfärdtjänst senast tre veckor före tänkt resa, tidigare om resan är planerad under en storhelg.

När du skickat in din ansökan, utreder en handläggare om du är berättigad till resan och hur den kan genomföras. Om du inte kan resa med buss/tåg/flyg själv beviljas du i första hand en ledsagare som är behjälplig under resan. Ledsagaren får då sin biljett betald. Detta är det vanligaste beslutet för riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgerna

Under jul- och nyårshelgerna är det många som vill resa. Vi behöver därför ha in ansökningar samt bokningar av riksfärdtjänstresor i god tid för att kunna planera in resorna.

  • Ansöka - Sista dag att ansöka om riksfärdtjänst är 15 november, läs mer om ansökan här.
  • Boka - Sista dag för att boka sin resa är den 26 november, ring 010-21 21 021 för att boka.

Ansök om riksfärdtjänst digitalt via 1177.se

Du kan ansöka om riksfärdtjänsttillstånd genom att logga in med ditt BankID på 1177.se. Klicka här för att komma vidare till 1177.se

Kontantfritt i riksfärdtjänsten sedan den 1 januari 2020

Sedan den 1 januari är riksfärdtjänsten kontantfri. Det är möjligt att betala för resan med Reskassa för serviceresor, betalkort ombord och faktura.   

Frågor och svar

Serviceresorbroschyren

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 11 juni 2021