Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa från en kommun till en annan inom Sveriges gränser (utanför färdtjänstområdet).

Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa utanför den egna kommunen, kan ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska ha anknytning till någon form av nöje- eller fritidsverksamhet. 

Du måste skicka in din ansökan om riksfärdtjänst senast tre veckor före tänkt resa, tidigare om resan är planerad under en storhelg.

När du skickat in din ansökan, utreder en handläggare om du är berättigad till resan och hur den kan genomföras. Om du inte kan resa med buss/tåg/flyg själv beviljas du i första hand en ledsagare som är behjälplig under resan. Ledsagaren får då sin biljett betald. Detta är det vanligaste beslutet för riksfärdtjänst.

Resor med riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgen

Har du tänkt resa under jul- och nyårshelgen ska ansökan om riksfärdtjänst vara oss tillhanda senast den 15 november och resan beställd hos vår kundtjänst senast den 29 november. För information/blankett når du en av våra handläggare på telefonnummer 010 - 21 21 021 (menyval 1) som har telefontid helgfria vardagar 08.00 - 10.00. 
 

Frågor och svar

Uppdaterad 30 januari 2019