Sjukresor

En sjukresa gör du som reser med buss, tåg, servicefordon eller egen bil till en vårdinrättning.

En sjukresa görs för vård vid sjukdom, tandvård, barn- och mödravård, preventivmedelsrådgivning, abort- och steriliseringsrådgivning, ledsagares resa för den som inte kan åka ensam (gäller även för sjukt barn under 20 år), anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök/dag).

Din sjukresa är gratis om du reser med linjelagd trafik. Använd då kupongen som följer med din kallelse tillsammans med legitimation.

Kontantfria sjukresor från och med den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari går det inte längre att betala med kontanter ombord vid sjukresa med specialfordon. Det är fortfarande möjligt att betala för resan med Reskassa för serviceresor och faktura efter den 1 januari.   

Frågor och svar

Uppdaterad 30 oktober 2019