Det här är en bild på sjuksköterska som skriver journal

Medicinskt utlåtande

Till dig som vårdgivare, här finns underlag för medicinsk bedömning vilken kan vara värdefull för att vi ska kunna avgöra hur kundens resa kan ordnas.

Du som vårdgivare lämnar ett medicinskt utlåtande gällande sjukresa med specialfordon, använd blanketten som går att ladda ner längst ned på sidan.

Blanketten skickas per post eller fax till Kalmar länstrafik. Mallen kan också användas som underlag vid muntlig kontakt mellan vårdgivaren och Kalmar länstrafik.

Kalmar länstrafik
Box 54
579 22 HÖGSBY

Fax: 0491 - 76 12 62

Serviceresor

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 13 februari 2019