The Free Riders

Hjälp oss hålla kollektivtrafiken rullande. Tack för att du betalar din biljett.

Trots minskat resande i kollektivtrafiken på grund av rådande pandemi kör vi fortfarande med fullt trafikutbud. Detta för att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda våra resenärer möjlighet att undvika trängsel ombord.

Detta får dessvärre oönskade effekter då färre resenärer innebär mindre biljettintäkter samtidigt som kostnaderna för att bedriva trafiken är densamma. Vi är därför till stor del beroende av att våra resenärer betalar för sin biljett när de reser med oss.

Biljettintäkterna är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva en omfattande kollektivtrafik i framtiden.

Tack för att du betalar din biljett när du reser med oss!


Vad är Free Riders?

Free Riders eller på svenska Snålskjutsproblem är ett begrepp som handlar om att en eller flera personer nyttjar kollektiva resurser och/eller kollektiva nyttor utan att betala. Då kostnaden för nyttjandet inte betalas kan detta leda till att systemet urholkas eller måste reduceras.


Coronapandemin pågår fortfarande

Coronapandemin pågår fortfarande och det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen.

Det här gäller i kollektivtrafiken:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Undvik att resa med kollektivtrafik där det inte går att boka en plats
  • Res bara om du måste.
  • Håll avstånd

Tillsammans tar vi oss igenom coronapandemin.