Så här läser du våra tidtabeller

I nedan PDF:en kan du läsa hur du tyder våra tidtabeller.

I PDF:en nedan får du en beskrivning om hur du läser våra tidtabeller. Bilderna förklarar vad respektive rubrik i tidtabellen visar.

Uppdaterad 3 oktober 2019