Nya Krösatåg

Kalmar länstrafik har tillsammans med Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Jönköping beställt 28 nya Krösatåg. Leverans av tågen beräknas påbörja under år 2024.

De nya fordonen kommer ersätta majoriteten av den befintliga Krösatågsflottan som börjar nå slutet av sin livslängd.

Krösa - Lingon

Utformningen av tågen har fokuserat på genomtänkt design, såväl estetiskt som funktionsmässigt. Komfort och utrymme ombord har varit viktigare än att exempelvis maximera antalet sittplatser. Målet har varit vackra och funktionsdugliga tåg som är bekväma och trevliga att åka med. Tågens exteriöra och interiöra design kopplas samman till de orter som tågen ska trafikera. Den röda färgen ska föra tankarna till det dialektala ordet för lingon - krösa.

Illustration utvändigt på ett nytt Krösatåg

Elektriska och bimodala tåg

20 av tågen är elektriska och 8 av dem är bimodala, viket innebär att de kan drivas både elektriskt och med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle och tänkta att trafikera sträckor som inte är elektrifierade. I detta fall mellan Kalmar - Linköping och Västervik - Linköping.

Illustration invändigt nya Krösatåg

Fakta/Så blir de nya tågen

  • Det rör sig om fyravagnars envåningsfordon av typen CAF Civity. Längden blir 76 meter för de elektriska tågen och 67 för de bimodala tågen. Topphastigheten blir 200 km/h för de elektriska tågen och de bimodala tågen när de går på el, 140 km/h i förbränningsmotordrift.
  • Det blir omkring 190 fasta sittplatser i de elektriska tågen och 140 i de bimodala. Därutöver ska fällstolar finnas. Inredningen blir anpassad för arbets- och vardagsresor med restider över två timmar; ställbara stolar med arbetsbord, eluttag, Wi-Fi m m.
  • Flexytor med fällstolar samt möjlighet att ta med större bagage och cyklar kommer att finnas liksom en avdelning anpassad för resenärer med funktionsnedsättning med plats för rullstol. Två toaletter, varav en anpassad för resenärer med funktionsnedsättning.
Illustration invändigt nya Krösatåg