Det här är Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i länet.

Varje dag utförs närmare 35 000 resor med Kalmar länstrafik.

Vårt ansvar

Kalmar länstrafik har ett övergripande ansvar för regionbussar, stadsbussar, Öresundståg, Krösatåg och serviceresor i länet. 

Kollektivtrafiken - ett samarbete

All trafik, både buss, tåg och serviceresor körs av olika trafikföretag på entreprenad. Vi samarbetar även med andra aktörer som exempelvis kommuner, andra Regioner och Trafikverket för att utveckla väg- och tågnätet i Kalmar län och angränsande län. För tågtrafiken är samarbetet med Trafikverket viktig. Trafikverket styr tågen på spåren och sköter underhållet av järnvägen.

Vårt uppdrag

Kalmar länstrafiks uppdrag är att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region.

Vision

Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela resan, från dörr till dörr.

Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik.

Nämnd och ledning

Stora övergripande beslut om till exempel budget eller biljettpriser tas i Regionfullmäktige. Det kommunala medinflytandet i kollektivtrafiken hanteras i den gemensamma kollektivtrafiknämnden, till vilken Region Kalmar län även delegerat vissa myndighetsuppgifter. Kollektivtrafiknämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare. Du kan läsa mer om kollektivtrafiksnämnden på regionkalmar.se. Beslut nära verksamheten fattas av trafikdirektören som har Kalmar länstrafiks ledningsgrupp till sin hjälp.

Kalmar länstrafiks ledningsgrupp

 • Trafikdirektör: Christer Holmgren
 • Biträdande trafikdirektör: Martin Åkerberg
 • Basenhetschef för Stab/administration samt IT teknik och digitalisering: Lars Lindahl
 • Basenhetschef Trafikplanering: Stefan Karlsson
 • Ekonomichef: Jan Hägersand
 • Basenhetschef för Affärsutveckling: Conny Karlsson
 • Basenhetschef för Trafikproduktion: Sabina Basic
 • Basenhetschef Tåg: Katharina Seijsing
 • HR-chef: Pernilla de Vries
 • Marknadsstrateg: Henrik Högström
 • Kommunikatör: Linus Öjebrink Åsberg

Mer information:

 • Organisationsnummer: 232100 - 0073
 • Bankgiro: 818 - 7437

Faktureringsadress:

Alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en europeisk standard. Fakturor som inkommer med vanlig post, e-post eller PDF accepteras inte.

Organisationsnummer: 232100-0073
Momsregistreringsnummer: SE232100007301
GLN: 7332767000003
VAN: InExchange

Ange referensnummer (Börjar med 967) som du får av beställare/köpare

Uppdaterad 12 januari 2022