Det här är Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län.

Varje dag reser närmare 35 000 kunder i länets kollektivtrafik.

Vårt ansvar

Kalmar länstrafik har ett övergripande ansvar för landsbygdsbussar, stadsbussar, Kustpilen, Öresundståg, Krösatåg och serviceresor i länet. 

Kollektivtrafiken - ett samarbete

All trafik, både buss, tåg och serviceresor körs av olika trafikföretag på entreprenad. För tågtrafiken är även samarbetet med Trafikverket viktig. Trafikverket styr tågen på spåren och sköter underhållet av järnvägen.

Styrelse och ledning

Stora övergripande beslut om till exempel budget eller biljettpriser tas i Regionfullmäktige. Det kommunala medinflytandet i kollektivtrafiken hanteras i den gemensamma kollektivtrafiksnämnden, till vilken Region Kalmar län även delegerat vissa myndighetsuppgifter. Kollektivtrafiknämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare. Du kan läsa mer om kollektivtrafiksnämnden på regionkalmar.se. Beslut nära verksamheten tas av trafikdirektören som har Kalmar länstrafiks ledningsgrupp till sin hjälp.

Kalmar länstrafiks ledningsgrupp

  • Trafikdirektör: Christer Holmgren
  • Biträdande trafikdirektör och HR-chef: Lars Lindahl
  • Trafik- och planeringschef: Katharina Seijsing
  • Ekonomichef: Anna Nyström
  • Utvecklingsstrateg: Conny Karlsson
  • Basenhetschef för Produktion: Ellinor Adler
  • Kommunikatör: Linus Åsberg

Mer information:

  • Organistionsnummer: 232100 - 0073
  • Bankgiro: 818 - 7437

Faktureringsadress:

Alla inköp i offentlig sektor faktureras, från och med den 1 april 2019, med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Fakturor som inkommer med vanlig post, e-post eller PDF kommer därav inte accepteras.

Organisationsnummer: 232100-0073
Momsregistreringsnummer: SE232100007301
GLN: 7332767000003
VAN: InExchange

Ange referensnummer (Börjar med 967) som du får av beställare/köpare

Uppdaterad 2 april 2020