Återbetalningsregler

En del av våra biljetter kan återköpas, nedan listas vad som gäller.

Du kan ansöka om återbetalning vi ett webbformulär, via vår kundtjänst eller närmaste kundcenter.

Vi återköper:

  • Ej aktiverade eller icke använda biljetter mot en avgift på 50 kronor.
  • Kundkassa/reskassa - kvarvarande belopp på kundkassan/reskassan återbetalas mot en administrativ avgift på 50 kronor.

Undantag för återköp den 22 september 2022

Vi återköper enkelbiljett och 24-timmarsbiljett som köpts och aktiverats på Bilfria dagen, den 22 september 2022.

Vi återköper inte:

  • Aktiverade/använda biljetter.
  • Pappersbiljetter.
Uppdaterad 21 september 2022