Specialfordon står parkerat vid huvudentrén vid sjukhuset i Västervik

Sjukresor i specialfordon

Sjukresor i specialfordon finns till för dem som inte kan resa i den allmänna kollektivtrafiken.

Sjukresor i ett specialfordon används när personen på grund av funktionsnedsättning eller medicinska skäl har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik. Det måste finnas särskilda skäl för att få resa till vård med ett dyrare färdsätt så som servicefordon, flyg eller hyrbil. 

Vem får resa med ett specialfordon?

Ett medicinska utlåtanden ligger till grund för om personen får resa med ett specialfordon. Vårdgivare lämnar ett medicinskt utlåtande gällande sjukresa i specialfordon genom att fylla i en blankett, klicka här för att komma till blanketten, och skickar den till Kalmar länstrafik.

Kalmar länstrafiks kundtjänst kan boka in en sjukresa med specialfordon om ett medicinskt utlåtande har inkommit.

Vad kostar en sjukresa i ett specialfordon?

Vid resa med ett specialfordon tillkommer en egenavgift på 125 kr per resa. Det innebär 125 kr till vårdbesök och 125 kr från vårdbesök. Högkostnadsskyddet träder in när de sammanlagda egenavgifterna vid sjukresa överstiger 2250 kr under en 12 månadsperiod, räknat från första resdagen.

Du kan läsa mer om kostnaden i frågor och svar längre ner på sidan. 

Så här beställer du en resa

Sjukresor med specialfordon bokas via Kalmar länstrafiks kundtjänst. En beställning kan göras av sjukvårdspersonal, personen/patienten som är i behov av resan eller anhörig, exempelvis ledsagare eller god man.

Ring 010 - 21 21 021 för att beställa en sjukresa. Klicka här för att se våra öppettider.

  • Beställ din resa helst två vardagar innan avresa
  • Om du vet när du ska åka tillbaka kan du med fördel beställa återresan samtidigt
  • Det medicinska utlåtandet är knutet till ditt personnummer
  • Vid förhinder avbeställer du resan så snart du kan

Under lördag, söndag och helgdagar tar vi endast emot akuta resor.

Blir du brådskande sjuk på natten kan du beställa taxi från Kalmar länstrafik, ring på numret ovan. I annat fall får du betala hela taxiresan själv, du kan ansöka om reseersättning i efterhand.

Frågor och svar

Uppdaterad 14 februari 2022